P.P.T.T. PROGRAMMA

PROJECT PLAN TIME TASKMANAGEMENT

MIND MAPPING

Op een intuïtieve en visuele manier brengen we zonder oordeel of beperkende gedachten jouw ideeën digitaal in beeld met behulp van mindmapping.
We stellen daarbij het idee centraal en werken dat uit. In feite brengen we jouw gedachten in kaart. Dit is de digitale blauwprint voor de 2e sessie.

Duur: 2 uur
Product: Mindmap

€ 99

PROJECT PLAN

Alle in sessie 1 in beeld gebrachte lijnen worden verwerkt op een digitaal project- en plan bord. Dit online bord kan door jou, maar ook door het team waarmee je wellicht samenwerkt, gebruikt worden. Documenten, afbeeldingen, checklijsten, teamleden en nog veel meer andere functies kunnen eraan gekoppeld worden.

Duur: 2 uren
Product: Trello planbord

€ 99

TIME
TASK

Alles valt en staat met een goede planning. Daarom onderzoeken we samen hoe je met je tijd omgaat.
Waar zitten de knelpunten?
Wanneer verlies je je focus? Wat kun je verbeteren en hoe?. Welke tools kun je daar bij inzetten?. Hoe automatiseer je jouw werkzaamheden?

Duur: 1 uur
Product: structuur & tip

€ 49

totaal

€ 247

denk in mogelijkheden

TIJDELIJK ALLE 3 MODULES VOOR

euro

grijp die kans

HET BETA PROGRAmma

In het door MG multitasking ontwikkelde programma gaan we gedurende een korte tijd intensief samenwerken. Je wilt per slot van rekening van start met het verwezenlijken van je dromen niet?
Of dit nu een online trainingsprogramma is, een event of een productlancering. Dit programma is in afzonderlijke modules te volgen, maar ook als een volledig programma.

Het doel van het programma is dat je aan het eind precies weet welke stappen je moet ondernemen, welke taken je moet uitvoeren én wanneer, om het tot een succes te brengen. Alles staat op een digitaal planbord en is terug te vinden en taken zijn terug te vinden op je kalender. Ik introduceer handige tools die het werk vergemakkelijken en leg uit, hoe ze te gebruiken.

Alhoewel ik een goed beeld heb van wat veel ondernemers nodig hebben aan structuur, wil ik toch graag feedback hebben, zodat het programma eventueel uitgebreid of aangepast kan worden. 

Daarom stel ik, voor maar een beperkt aantal mensen deze drie modules beschikbaar voor een sterk gereduceerd tarief. Doe er je voordeel mee en meld je hieronder aan.

LATEN WE VAN START GAAN!